تعرفه تبلیغات

برای سفارش تبلیغات کد تبلیغ را از طریق یکی از دو روش زیر به ما ارسال کنید تا روش ارسال مبلغ کد به شما ارسال شود.

ارتباط با ما

csdl1380@yahoo.com

کد تبلیغ شرح تبلیغ قیمت یک ماهه(تومان) قیمت سه ماهه(تومان)
A1 بنر 60*468 در بالای تمامی صفحات انجمن 5000 15000
A2 بنر 60*468 در پایین تمامی صفحات انجمن 4500 13500
A3 بنر 60*468 در قسمت تبلیغات صفحه اصلی سایت 6000 20000
A4 بنر 60*468 بالای صفحه اصلی سایت 7000 22000
A5 بنر 60*468 پایین صفحه اصلی سایت 6000 18000
A6 بنر 240*120 بالای تمامی صفحات انجمن 5000 15000
A7 بنر 240*120 پایین تمامی صفحات انجمن 4500 13500
A8 پاپ آپ در انجمن 7000 21000
A9 بنر 240*120 بالای صفحه اصلی سایت (چپ یا راست) 14000 33000
A10 بنر 240*120 پایین صفحه اصلی سایت (چپ یا راست) 13000 33000
A11 بنر 240*120 سمت راست بالا سایت (گوشه ای) 15000 33000
A12 تبلیغات متنی در منوی سایت (منوی سمت چپ) 5000 14000
A13 تبلیغات متنی در پایین سایت 2000 6000
A14 پاپ آپ در سایت 10000 30000